Giới thiệu về công ty

YKK Vietnam Co., Ltd

Thông Tin Tuyển Dụng

Nhân Viên R&D

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 8,500,000 VND
Hết hạn nộp 09/08/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Mới tốt nghiệp / Thực tập , Thu mua / Vật tư