Giới thiệu về công ty

Dragon Trails Travel Adventures

Thông Tin Tuyển Dụng

Online Sales Executive

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/05/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Tư vấn , Du lịch