Giới thiệu về công ty

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Thông Tin Tuyển Dụng

[PHENIKAA UNI] Giảng Viên Cơ hữu Ngành Tài chính Ngân hàng

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 07/06/2024
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo , Tài chính / Đầu tư , Ngân hàng
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm

Địa điểm