Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

Quản lý chất lượng và điều phối dự án IT

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 500 - 1.000 USD
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề Ngân hàng , CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm