Giới thiệu về công ty

CT CP Tập Đoàn Thái Tuấn

Thông Tin Tuyển Dụng

Sales Admin

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,500,000 - 10,500,000 VND
Hết hạn nộp 13/06/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Hành chính / Thư ký , Kế toán / Kiểm toán