Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  2 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  21/05/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

1. Vai trò

 • Chịu trách nhiệm phát triển quy trình Agile và giúp Squad ngày càng trở nên Agile hơn
 • Chịu trách nhiệm thúc đẩy việc ứng dụng Scrum bằng cách giúp Squad/Đội Scrum/các bên liên quan hiểu và áp dụng các giá trị, lý thuyết, quy tắc và thông lệ của Scrum.
 • Là người huấn luyện và bảo trợ phương pháp huấn luyện
 • Xây dựng một văn hóa hợp tác, đóng vai trò như một đầu mối liên hệ giữa Product Owner và nhóm phát triển để đảm bảo phát triển sản phẩm thành công

2. Trách nhiệm

 • Hỗ trợ Product Owner và Squad hoàn thành tốt công việc của họ bằng cách hỗ trợ quy trình, kích thích sự sáng tạo và trao quyền
 • Cải thiện năng suất của nhóm thông qua các công cụ đào tạo và các thông lệ làm việc tốt nhất
 • Thiết lập tần suất họp của nhóm, bao gồm số lần họp stand-up/lần họp kiểm tra tiến độ; các cuộc họp khác của phương pháp với tần suất họp và mục tiêu họp thích hợp
 • Loại bỏ trở ngại đối với công việc của nhóm phát triển
 • Triển khai các cách thức của Scrum, giảng dạy và đào tạo các thành viên trong nhóm về vai trò của họ
 • Khuyến khích đội ngũ phát triển phản biện và thách thức nguyên trạng mà không vi phạm các nguyên tắc của Scrum hoặc Agile

Yêu Cầu Công Việc

1. Yêu cầu kinh nghiệm

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan
 • Có kiến thức cơ bản về các phương pháp phát triển phần mềm khác
 • Có Bằng Cử nhân về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan. Có Bằng Thạc sĩ là một lợi thế.
 • Có Chứng nhận Scrum Master chuyên nghiệp

2. Năng lực kỹ thuật

 • Thành thạo về các phương pháp agile và hoạt động ceremony của scrum

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự