Tìm việc dễ dàng...

Trưởng Ban Hành chính nhân sự/Giám đốc Nhân sự

Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  28 Tr - 35 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  5 - 10 Năm

 • Cấp bậc

  Giám đốc

 • Hết hạn nộp

  15/07/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1. Hoạch định nguồn nhân lực và chính sách nhân sự:
– Xây dựng Kế hoạch nhân sự, ngân sách tiền lương và định biên nhân sự hàng năm;
– Chủ trì thiết kế và xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm SĐTC, phòng ban, MTCN Công ty, MTCN phòng ban;
– Chủ trì công tác xây dựng khung năng lực cho các vị trí nhân sự;
– Chủ trì xây dựng và sửa đổi hệ thống lương và chính sách đãi ngộ;
– Xây dựng và kiểm soát hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của Phòng ban/Bộ phận và cá nhân.
2.Tuyển dụng:
– Định kỳ hàng năm thực hiện lập kế hoạch và xây dựng ngân sách tuyển dụng trên toàn hệ thống;
– Chủ trì xây dựng các kênh tuyển dụng phù hợp để chủ động và đảm bảo nguồn ứng viên đầu vào. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của Công ty;
– Chỉ đạo triển khai công tác tuyển dụng theo phân cấp và kiểm soát, đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng của CBNV tuyển dụng tại từng đơn vị
3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
– Định kỳ hàng năm đánh giá chất lượng nguồn nhân lực để làm cơ sở xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh;
– Phân tích nhu cầu, lập kế hoạch và xây dựng ngân sách đào tạo trên toàn hệ thống;
– Tổ chức triển khai và đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo theo phân cấp;
– Kiểm soát kế hoạch đào tạo và đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo;
– Quy hoạch và phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ;
– Chỉ đạo việc đánh giá và lựa chọn các NCC và giảng viên thuê ngoài;
– Hệ thống hóa tài liệu đào tạo và ngân hàng bài kiểm tra.
4. Quản lý quan hệ lao động:
– Quản lý, giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ tiếp nhận và ký hợp đồng, điều chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt và thanh lý hợp đồng, điều chỉnh lương, phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác;
– Kiểm soát công tác thanh toán tiền lương và các chế độ chính sách của NLĐ theo đúng quy định;
– Kiểm soát định biên nhân sự, ngân sách lương;
– Giải quyết tranh chấp lao động;
– Chỉ đạo việc giải đáp thắc mắc, khiếu nại của NLĐ, hỗ trợ NLĐ hoàn tất các thủ tục liên quan với cơ quan, đoàn thể bên ngoài;
– Truyền thông cho người lao động về những thay đổi liên quan đến chế độ chính sách nhân sự của Công ty.
5. Phát triển VHDN & TTNB:
– Xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa doanh nghiệp của Công ty định kỳ hàng năm;
– Chỉ đạo triển khai chương trình phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty;
– Chủ trì xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ định kỳ hàng năm;
– Chủ trì xây dựng nội dung và thông điệp của các hoạt động truyền thông;
– Tổ chức triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ đã được phê duyệt;
6. Quản lý Phòng Hành Chính – Nhân Sự:
– Đề xuất cơ cấu Phòng HCNS bao gồm cơ cấu Phòng HCNS các Chi nhánh và các phòng ban liên quan đến công tác nhân sự để đảm bảo hoạt động quản trị nhân sự của Công ty;
– Tổng hợp báo cáo thực hiện kế hoạch của bộ phận định kỳ hoặc theo yêu cầu;
– Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển… nhân sự trong bộ phận;
– Phân công công việc, đánh giá nhân viên trực tiếp phụ trách;
– Đào tạo và hướng dẫn các nhân viên trong bộ phận;

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp Đại học ưu tiên chuyên ngành Quản trị Nhân Lực, Quản lý Nhân sự, Quản trị Hành chính nhân sự, Kinh tế Lao động … và các ngành nghề có liên quan;
– Có tối thiểu 7 – 10 năm trong nghề trong đó từ 5 năm trở lên cho vị trí Trưởng phòng, Giám đốc Hành chính Nhân sự trở lên; Quy mô từ tối thiểu từ 300 nhân sự trở lên;
– Kinh nghiệm tham gia xây dựng và triển khai BSC-KPI, xây dựng lương 3P, khung năng lực và hệ thống quản trị nguồn nhân sự;
– Kinh nghiệm tham mưu tư vấn hoạch định chiến lược cho BLĐ, xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể;
– Kinh nghiệm triển khai các công cụ quản lý nhân sự hiện đại;
– Kinh nghiệm quản trị hành chính, hệ thống văn bản quản trị;

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 35 - 50
 • Lương: 28 Tr - 35 Tr VND
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự