Giới thiệu về công ty

Hệ thống trung tâm dịch vụ CarOn

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng Ban QLTS

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 14,000,000 - 17,000,000 VND
Hết hạn nộp 03/06/2024
Ngành nghề An Ninh / Bảo Vệ , Quản lý điều hành