Giới thiệu về công ty

Hệ thống Y Tế 315

Thông Tin Tuyển Dụng

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁP CHẾ - HÀNH CHÍNH

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Trên 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/05/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Luật / Pháp lý , Nhân sự
Kinh nghiệm Trên 5 Năm