Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Trưởng/ Phó Phòng Chiến Lược, Nghiên Cứu Phân Tích và Quản Lý Dự Án

Công ty CP Thành Công Motor Việt Nam (TC MOTOR)
Ngày cập nhật: 26/05/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

-Thực hiện phân tích, dự báo các xu hướng (bao gồm trung và dài hạn) của ngành sản xuất kinh doanh ô tô bao gồm nhưng không giới hạn nhu cầu khách hàng, biến động kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh, xu hướng công nghệ;
-Tham mưu, hỗ trợ Trưởng Ban trong việc xây dựng, tổng hợp, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc TC Motor về tầm nhìn, sứ mệnh của TC Motor và rà soát công tác xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu hoạt động cho các công ty thành viên trực thuộc ngành, đảm bảo phù hợp với chiến lược tổng thể của Tập đoàn Thành Công;
-Tham gia xây dựng, rà soát, điều chỉnh mục tiêu, chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh ô tô, đảm bảo phù hợp với định hướng, chiến lược tổng thể toàn Tập đoàn Thành Công;
-Tham mưu, hỗ trợ Trưởng Ban trong việc tổng hợp, đề xuất, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc TC Motor về các sáng kiến chiến lược và cơ hội kinh doanh (ví dụ: các sản phẩm, dịch vụ, thị trường mới, v.v.);
-Thực hiện nghiên cứu, tổng hợp và phân tích các động thái, thay đổi về chính sách, pháp luật liên quan tới ngành sản xuất kinh doanh ô tô;
-Tham gia soạn thảo công văn đề xuất sửa đổi chính sách theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc TC Motor để trình các bộ Ban ngành liên quan;
-Thực hiện phối hợp với đơn vị thuê ngoài thực hiện công tác nghiên cứu tiền khả thi/ khả thi dự án;
-Tham gia xây dựng kế hoạch, điều phối và quản lý triển khai dự án bao gồm nhưng không giới hạn công tác đôn đốc các Ban, đơn vị để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, tổng hợp, rà soát báo cáo tiến độ triển khai theo từng hạng mục, đề xuất các phương án xử lý kịp thời khi có vấn đề vướng mắc phát sinh;
-Tham gia trao đổi ý kiến trong các hội nghị, đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước theo phân cấp;
-Tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định, hỗ trợ và giám sát triển khai các dự án phát triển/ mở rộng do các công ty thành viên trực thuộc ngành thực hiện đảm bảo phù hợp với chiến lược tổng thể trong ngành sản xuất kinh doanh ô tô của Tập đoàn Thành Công

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp đại học chính quy/thạc sỹ các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, ô tô… của các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước;
-Có từ 03 - 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ở các công ty/ tập đoàn quy mô vừa và lớn, ưu tiên có liên quan đến ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ô tô;
-Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh tốt (TOEIC 750, IELTS 6.5 hoặc chứng chỉ khác tương đương);
-Có kinh nghiệm nghiên cứu và quản lý dự án;
-Có kỹ năng đàm phán, tổng hợp & phân tích báo cáo, số liệu, giải quyết vấn đề và giải quyết mẫu thuẫn tốt;
-Thành thạo MS Office, Excel, Power Point…

Thông tin khác

  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Thành Công Motor Việt Nam (TC MOTOR)

https://www.tcmotor.vn/Qui mô công ty: 100-200

Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam

https://www.tcmotor.vn/gioi-thieu

Các công việc tương tự

Trưởng/ Phó Phòng Chiến Lược, Nghiên Cứu Phân Tích và Quản Lý Dự Án

Công ty CP Thành Công Motor Việt Nam (TC MOTOR)

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Thành Công Motor Việt Nam (TC MOTOR)

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng/ Phó Phòng Chiến Lược, Nghiên Cứu Phân Tích và Quản Lý Dự Án

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with