Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng/ Phó phòng Lập trình

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 04/06/2024
Ngành nghề Chứng khoán , Tài chính / Đầu tư , CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm Trên 4 Năm