Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Trưởng Phòng Đào Tạo

Công Ty Cổ Phần VHRS
Ngày cập nhật: 10/08/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

 • Tham mưu

Tham mưu cho Ban TGĐ xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng quy chế, quy trình đào tạo.

Ngân sách đào tạo hàng năm

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác đào tạo

Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng cho CBNV trong hệ thống và ngân sách đào tạo hàng năm.

Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài theo kế hoạch và đột xuất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho CBNV; Tổ chức thực hiện đánh giá các chương trình đào tạo và đánh giá chất lượng cán bộ sau đào tạo.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng nhân sự mới và đánh giá chất lượng nhân sự đang làm việc

Trực tiếp thực hiện đào tạo một số nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho CBNV trong hệ thống

 • Thiết lập và duy trì quan hệ

Thiết lập và duy trì quan hệ với các tổ chức đào tạo, cơ sở đào tạo, các trường Đại học, Học viện, các tổ chức, cá nhân tư vấn – đào tạo (trong và ngoài nước).

 • Các hoạt động hỗ trợ tương tác khác

Các hoạt động hỗ trợ Offline

Các hoạt động hỗ trợ Online

Truyền thông nội bộ

 • Thực hiện chế độ báo cáo & tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất

Lập kế hoạch làm việc tháng

Báo cáo kết quả làm việc hàng tháng

Báo cáo kết quả làm việc hàng quý

Tham gia họp định kỳ

 • Thực hiện công việc khác theo yêu cầu

Phối hợp các bộ phận khác

Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn/ chuyên môn (Education/ Profession): Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính, kinh doanh, nhân sự, sư phạm...

Trình độ tin học: Tin học văn phòng và các phần mềm văn phòng phục vụ cho công việc

Số năm kinh nghiệm (Years of working experience): Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí TN đào tạo

Kỹ năng:

-           Kỹ năng lập kế hoạch triển khai mục tiêu

-           Giao việc, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc

-           Xử lý xung đột, mâu thuẫn trong tổ chức, nhóm

-           Kỹ năng khuyến khích đông viên

-           Giao tiếp, đàm phán thuyết phục

-           Kỹ năng training, đào tạo Nhân sự & gắn kết đội ngũ

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần VHRS

Qui mô công ty: 25-99
VHRS là công ty cung cấp dịch vụ giải pháp chuyên nghiệp về phát triển nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, đào tạo và tư vấn về Quản trị Nhân sự. Với đội ngũ...Chi tiết
Job tags / Kỹ năng:Training Manager

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Tìm thêm việc làm "Trưởng Phòng Đào Tạo"

Các công việc tương tự

Trưởng Phòng Đào Tạo

Công Ty Cổ Phần VHRS

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with