Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng phòng Vận hành (Nghiệp vụ/OPS)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 17/08/2024
Ngành nghề Chứng khoán , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư