Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Trưởng Phòng Kiểm Soát Tuân Thủ Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phương Việt
Ngày cập nhật: 13/09/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

 • Lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm soát tuân thủ nội bộ định kỳ, bất thường hoặc khi có yêu cầu;
 • Cung cấp số liệu đáng tin cậy và khách quan về hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và quản lý hoạt động nội bộ, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và ngăn ngừa rủi ro;
 • Tổng hợp, phân tích số liệu liên quan lỗi hệ thống, đưa ra các đánh giá và khuyến nghị phù hợp;
 • Đánh giá việc tuân thủ các qui trình hoạt động nội bộ, các qui định và chuẩn mực đã được ban hành;
 • Thu thập số liệu, đánh giá, phát hiện rủi ro trong qui trình hoạt động của các phòng ban theo yêu cầu của Phòng Hệ thống hoặc các phòng ban khác;
 • Theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán;
 • Thường xuyên theo dõi các hoạt động của công ty, cảnh báo rủi ro kịp thời nếu phát hiện sai phạm, yếu kém trong hệ thống kiểm soát;
 • Phối hợp trong việc đánh giá rủi ro trong kiểm soát hệ thống, tìm biện pháp khắc phục và cơ hội cải tiến thường xuyên;
 • Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, qui trình nghiệp vụ, hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác kiểm soát nội bộ;
 • Phối hợp với Phòng Pháp lý cập nhật thường xuyên các quy định của nhà nước về kế toán, thuế và hoạt động kinh doanh của Công ty, chia sẻ thông tin cho các phòng ban liên quan nếu cần thiết;
 • Những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học (trở lên), chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán
 • Có kiến thức về Quản trị chất lượng, hệ thống, bất động sản, tài chính
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm chuyên môn và 03 năm quản lý 
 • Kỹ năng Tổ chức, Phân tích, Thống kê, Giải quyết vấn đề, Giao tiếp tốt (Anh, Việt) 

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phương Việt

http://pvinvest.vn/Qui mô công ty: 25-99
Hiện nay, PV Invest là một trong những doanh nghiệp lớn, hoạt động trên các lĩnh vực: xây dựng, thiết kế, triển khai các dự án nhà phố thương mại, căn hộ...Chi tiết

Các công việc tương tự

Trưởng Phòng Kiểm Soát Tuân Thủ Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phương Việt

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with