Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm manufacturing manager 68

Filter Result

Địa điểm
 • 21
 • 17
 • 12
 • 6
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Ngành nghề
 • 34
 • 19
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
MegaCEO

Manufacturing Manager (CNC, TT9610)

MegaCEO

Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc

Lương: 39,6 Tr - 44 Tr VND