Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

103588 - Soda Ash Sales Manager - Quản lý Kinh Doanh (Soda Ash) - Trading

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 23/04/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm Trên 5 Năm

Địa điểm