Tìm việc dễ dàng...

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

Chuyên viên cao cấp - Thanh kiểm tra Tài chính Kế toán

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Địa điểm

Hồ Chí Minh

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  02/07/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

1.Tham gia xây dựng hệ thống thanh kiểm tra tài chính kế toán, các quy định, quy trình, quy chuẩn thanh kiểm tra tài chính kế toán trên toàn công ty. (Trọng số: 30%)

 • Tham gia xây dựng, chuẩn hóa các quy trình, quy chuẩn về thanh kiểm tra tài chính kế toán.
 • Kiến nghị điều chỉnh chính sách hoặc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, chính sách không phù hợp được phát hiện thông qua hoạt động thanh kiểm tra tài chính kế toán.
 • Tham gia góp ý, xây dựng, cập nhật văn bản, chính sách, hướng dẫn của công ty liên quan đến quy trình tài chính kế toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài chính kế toán.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công tác thanh kiểm tra tài chính kế toán.

2. Thanh kiểm tra về tài chính kế toán thuộc phạm vi quản lý của Khối Tài chính (Trọng số: 40%)

 • Thanh kiểm tra về tài chính kế toán thuộc phạm vi trách nhiệm của Khối Tài chính:
  • Thanh tra việc thực hiện chính sách, tuân thủ pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Khối Tài chính.
  • Thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về: Giá, thuế, ngân sách, đầu tư, quyết toán tài chính, chính sách…và thực hiện thanh tra liên chức năng.
  • Thanh kiểm tra các giao dịch liên kết, các giao dịch của người có liên quan theo pháp luật quy định.
  • Kiểm tra việc chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, quy chế tài chính; kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc, công ty mẹ và các Công ty thành viên.
 • Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan; phân tích các điểm rủi ro và đề xuất giải pháp khắc phục, cải tiến (nếu có).

3. Kiến nghị và, hoặc tham gia xử lý vi phạm về tài chính kế toán và giải quyết khiếu nại. (trọng số: 10%)

 • Tham gia xử lý các hành vi thực hiện trái pháp luật về tài chính kế toán của các công ty thành viên, công ty liên kết, chi nhánh trong tập đoàn của PNJ.
 • Kiến nghị về quyết định xử lý vi phạm liên quan tài chính kế toán cho Trung tâm Quản trị rủi ro, Ban Kiểm toán nội bộ.
 • Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài chính kế toán trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Khối Tài chính.

4. Cung cấp dữ liệu, báo cáo có liên quan về tài chính kế toán theo yêu cầu. (trọng số: 20%)

 • Cung cấp dữ liệu, tài liệu và, hoặc thực hiện các báo cáo có liên quan về tài chính kế toán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Yêu Cầu Công Việc

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Đại học, chuyên ngành: Tài chính kế toán, kiểm toán, thuế, luật.
 • Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên có một trong các chứng chỉ về Kế toán – Kiểm toán – Tài chính như ACCA, CPA, CIA.
 • Trình độ ngoại ngữ: Anh văn.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 3-  5 năm.
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: Kinh nghiệm làm việc mảng tài chính, kế toán, kiểm toán nội bộ.

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word và khả năng sử dụng các phần mềm.
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, tư duy logic, giải quyết vấn đề, phân tích đánh giá.

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Trung thực, cẩn thận trong công việc.
 • Giao tiếp hiệu quả

NĂNG LỰC LÕI

 • Chính trực (Cấp độ: 04)
 • Hướng tới khách hàng/Không ngừng cải tiến & sáng tạo (Cấp độ: 3)
 • Quản lý hiệu quả công việc (Cấp độ:02)

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự