Giới thiệu về công ty

Indovina Bank Ltd.

Thông Tin Tuyển Dụng

Collateral Valuation Officer _Northern Region - Chuyên viên Định giá TSBĐ_Miền Bắc_Ha Noi City

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 600 - 800 USD
Hết hạn nộp 16/06/2024
Ngành nghề Ngân hàng
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm