Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

IDS Medical Systems (Vietnam)

Giám Sát Thầu - Thiết Bị Y Tế (Tender Supervisor)

IDS Medical Systems (Vietnam)
Ngày cập nhật: 09/11/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép
 • Chế độ tập thể dục

Mô tả Công việc

- Supervise tender team activities, montoring the progress, receiving and processing information arising in the bidding process/ Giám sát các hoạt động của đội thầu, tạo ra tiến độ, tiếp nhận và xử lý thông tin phát sinh trong quá trình đấu thầu.

- Know the state's regulations on bidding, propose the solutions how to winning bidding/ Biết các quy định của nhà nước về đấu thầu, đề xuất các giải pháp phù hợp để trúng thầu.

- Supporting team to meet the deadlines & bid timeline to make sure the bid process are on track/ Hỗ trợ nhóm theo dõi và đáp ứng thời gian dự thầu, đảm bảo quá trình dự thầu luôn theo đúng tiến độ.

- Preparing fully, available documents offering hard files, soft files such as catalogs, translations, specifications, .../ Chuẩn bị đầy đủ, các tài liệu có sẵn cung cấp các tệp cứng, tệp mềm như danh mục, bản dịch, thông số kỹ thuật, ...

- Read and translate documents provided by the company; Learn more about market demand, competitors/ Đọc và dịch các tài liệu do công ty cung cấp; Tìm hiểu thêm về nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Managing and updating bid information to make reports/ Quản lý và cập nhật thông tin giá thầu để lập báo cáo

- Manage room papers and documents according to room and company regulations/ Quản lý giấy tờ và tài liệu phòng theo quy định của phòng và công ty

- Report daily work, weekly as prescribed/ Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần theo quy định.

- Perform other duties as required by the Team Leader, Manager, or Board of Directors/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Quản lý hoặc Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- University degree or higher, formal diploma/ Tốt nghiệp ĐH trở lên, văn bằng chính quy.

 At least 2 years' experience in the position of Team Leader or Supervisor/ Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm ở vị trí trưởng nhóm hoặc giám sát.

 Have 4-5 years' experience in a medical equipment / Có 4-5 năm kinh nghiệm làm linh vực thầu thiết bị y tế).

- English: Ability to reading and writting in English / Tiếng Anh: Khả năng đọc hiểu và viết tiếng anh.

- Team work and Collaboration/ Làm việc nhóm và cộng tác tốt.

- Good at computer skills/ Sử dụng vi tính thành thạo.

- Good knowledge and experience on products in medical equipment. Ability to read and understand technical documents in English/ Có kiến thức và kinh nghiệm về các sản phẩm trong lĩnh vực y tế. Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 25 - 40
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

IDS Medical Systems (Vietnam)

www.idsmed.comQui mô công ty: 250
idsMED Group  is one of the largest integrated solutions providers of medical equipment, supplies and services in Asia.  idsMED Group  has...Chi tiết

Các công việc tương tự

Giám Sát Thầu - Thiết Bị Y Tế (Tender Supervisor)

IDS Medical Systems (Vietnam)

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

IDS Medical Systems (Vietnam)

Thông Tin Tuyển Dụng

Giám Sát Thầu - Thiết Bị Y Tế (Tender Supervisor)

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with