Giới thiệu về công ty

Phu Hung Securities Corporation

Thông Tin Tuyển Dụng

[Hà Nội] Chuyên viên Tư Vấn Đầu tư Chứng Khoán

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 02/07/2024
Ngành nghề Chứng khoán , Tài chính / Đầu tư