Giới thiệu về công ty

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

Thông Tin Tuyển Dụng

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN QUỐC TẾ VÀ HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/08/2024
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo
Kinh nghiệm Trên 1 Năm