Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  02/07/2024

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Principle Accountabilities

 • To ensure the store's business operations and B2B sales as well as the company’s brand name are successful according to the Company's business strategies
 • To develop, train and manage a professional and highly responsible sales force

Trách nhiệm chính:

 • Đảm bảo hoạt động kinh doanh của cửa hàng và B2B cũng như thương hiệu công ty thành công theo chiến lược kinh doanh của Công ty
 • Phát triển, đào tạo và quản lý đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và có tinh thần trách nhiệm cao.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roles & Responsibility

1. Planning & Strategy:

 • To set up the annual Business Strategy/ Plan achieve the monthly/quarterly/annual the store’s revenue as well as Company strategies
 • To deploy monthly, quarterly and yearly sales volume KPIs targets, Trade & marketing activities and company policies to sales force
 • To co-operate with all relevant departments (Marketing, R&D,...) to evaluate each regional area’s market trend, competition, provide feedback and improvement strategies about products, pricing, and packaging,… appropriate for the market and customers.

2. Operation:

 • To co-operate with Production department to ensure production plan as well as production time
 • General management of the store's QSC (Quality-Service-Cleanliness)
 • Managing P&L (Profit&Loss), controlling expenses.

3. Personnel:

 • To build up a sales force work in the CJ principles “Integrity – Passion – Creativity - Respect”
 • To be well-cooperative with relevant Departments in the recruitment and selection, coaching, evaluation & development of all Sales employees toward the achievement of business
 • To motivate sales team for innovation and creativity, to challenge and recognise them for their contribution to the success of the operation at store.

Vai trò & Trách nhiệm:

1. Kế hoạch và chiến lược:

 • Lập Chiến lược/Kế hoạch kinh doanh hàng năm để đạt được doanh thu hàng tháng/quý/năm của cửa hàng cũng như chiến lược của Công ty;
 • Triển khai thực hiện các mục tiêu KPI về doanh số hàng tháng, hàng quý, hàng năm, các hoạt động thương mại & tiếp thị cũng như chính sách của công ty cho đội ngũ bán hàng
 • Phối hợp với tất cả các bộ phận liên quan (Marketing, R&D,...) để đánh giá xu hướng thị trường, cạnh tranh của từng khu vực, đưa ra phản hồi và chiến lược cải tiến về sản phẩm, giá cả, bao bì,… phù hợp với thị trường và khách hàng.

2. Vận hành:

 • Phối hợp với bộ phận Sản xuất để đảm bảo kế hoạch sản xuất cũng như thời gian sản xuất
 • Quản lý QSC (Chất lượng-Dịch vụ-Vệ sinh) của cửa hàng
 • Quản lý P&L (Profit&Loss), kiểm soát chi phí.

3. Nhân sự:

 • Xây dựng đội ngũ bán hàng làm việc theo tôn chỉ CJ “Chính trực – Đam mê – Sáng tạo – Tôn trọng”
 • Hợp tác tốt với các Phòng ban liên quan trong việc tuyển dụng, lựa chọn, huấn luyện, đánh giá và phát triển tất cả nhân viên Kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh
 • Động viên đội ngũ bán hàng trong việc đổi mới và sáng tạo, thử thách và ghi nhận những đóng góp của họ vào sự thành công của các hoạt động tại cửa hàng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reporting:

 • All reports under Operation/General Director’s assignment (store comp. sales; daily expected revenue rate; service & MOT report; daily/ weekly/ monthly/ quarterly/ yearly sales reports …)

Yêu Cầu Công Việc

SPECIALISED KNOWLEDGE & SKILLS:

 • Graduate from College / University majors in Business Administration, Marketing or equivalent
 • Have 03 - 10 years of working experience in sales management positions in F&B
 • Strong F&B industry knowledge
 • Strategic thinking and planning
 • Leadership and team management
 • Problem solving and decision making
 • Work & time management
 • Relationship building and networking
 • Negotiation and deal-making
 • Good communication in English (Korean communication is a plus)

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại Học các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành khác có liên quan
 • Có từ 03 - 10 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý kinh doanh trong lĩnh vực F&B
 • Hiểu sâu sắc về lĩnh vực F&B
 • Kỹ năng Tư duy chiến lược và lập kế hoạch
 • Kỹ năng Lãnh đạo và quản lý nhóm
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng quản lý công việc và thời gian hiệu quả
 • Kỹ năng Xây dựng và mở rộng mối quan hệ
 • Kỹ năng Đàm phán và thỏa thuận
 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (giao tiếp được tiếng Hàn là một lợi thế) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN KHÁC:

 • Thời gian thử việc: 60 ngày
 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHÚC LỢI:

 • Lương tháng 13 | Review lương hàng năm | Thưởng KPI giữa và cuối theo quy định hiện hành;
 • Chế độ bảo hiểm | Gói khám sức khỏe và khám răng định kỳ;
 • Công tác phí;
 • Gift card cho nhân viên chính thức vượt qua thử việc, gift card sinh nhật;
 • Thẻ CJ Membership card giảm giá 40%: TOUS les JOURS, CGV, CJ Food Market, 20% Meat Master (CJ Vina Agri);
 • Teambuilding, event;
 • Tham gia các khóa đào tạo của CJ Group; 
 • Các chế độ phúc lợi khác...

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự