Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VILAI VIỆT

Thông Tin Tuyển Dụng

Thư Ký Dự Án

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 03/06/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký