Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  1,000 - 2,000 USD

 • Kinh nghiệm

  Trên 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  03/06/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

- Lập kế hoạch trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt chương trình kiểm tra kiểm soát theo định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động của Tập đoàn.
- Giám sát việc thực hiện và sự tuân thủ (nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, điều lệ của Tập đoàn, các hệ thống quy chế/quy trình, Pháp luật …) của Tập đoàn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành.
- Tổ chức bộ máy cán bộ chuyên trách của Ban, cơ cấu cán bộ, phân công công tác, xây dựng chức năng nhiệm vụ, thiết lập mối quan hệ công tác và đề xuất cải tiến để phù hợp với yêu cầu công việc của Ban.
- Triển khai công tác đào tạo, phổ biến chế độ chính sách cho các đối tượng trong Tập đoàn trong các lĩnh vực liên quan trên cơ sở khắc phục, cải tiến, đổi mới, xử lý hoặc phòng ngừa liên quan đến kết quả kiểm toán nội bộ ; kiến nghị cải tiến hệ thống văn bản của nội bộ Tập đoàn (Điều lệ Tập đoàn, hệ thống quy chế, quy trình của các phòng Ban, bộ phận) phù hợp với chế độ chính sách pháp luật hiện hành.
-Tổ chức thực hiện chương trình kiểm toán, kiểm tra kiểm soát theo kế hoạch định kỳ được phê duyệt hoặc kiểm tra xác minh làm rõ các vụ việc phát sinh trong Tập đoàn và có đề xuất kiến nghị Chủ tịch Hội đồng Quản trị xử lý theo quy định hiện hành.
- Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà thầu, khách hàng và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm ở vị trí tương đương tại các công ty hoạt động theo mô hình Tập đoàn có hoạt động Kiểm soát nội bộ được triển khai hệ thống bài bản, chi tiết, hiệu quả.
- Có kinh nghiệm vận hành đủ các chức năng của Kiểm soát nội bộ:
+ Quản trị rủi ro
+ Xây dựng, kiểm soát và cải tiến Quy trình.
+ Kiểm soát Tài chính.
+ Kiểm soát Tuân thủ (Ưu tiên UV có hiểu biết về kiểm soát hoạt động Thương mại, sản xuất).
- Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, phát triển chuyên sâu về hệ thống & quản trị rủi ro.
- Là người có bản lĩnh; chính trực, quyết đoán; khả năng thương lượng tốt.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: 1,000 - 2,000 USD
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự