Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Trưởng Bộ Phận Hạch Toán Kế Toán

Ngân Hàng Phương Đông - OCB
Ngày cập nhật: 19/02/2018

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả Công việc

1. Lập kế hoạch:
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của bộ phận gắn liền với kế hoạch và mục tiêu chung của phòng
- Tham mưu và tham gia cùng Trưởng/Phó phòng trong việc quản lý, điều hành hệ thống, xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vị hoạt động của bộ phận
2. Tổ chức:
- Tổ chức nhân viên trong bộ phận thực hiện các công việc hàng ngày theo kế hoạch đã đề ra
- Quản lý, định hướng đội ngũ nhân viên trong công việc hàng ngày, hoạch định nguồn lực, đào tạo, thực hiện quản lý hiệu suất làm việc của cá nhân theo quy trình, quy định của OCB nhằm góp phần giúp các nhân viên đạt được các mục tiêu về hiệu suất đã đề ra
- Phân công, kiểm tra, đôn đốc các thành viên bộ phận thực hiện công việc được giao và trực tiếp tiếp nhận báo cáo về tiến trình, hiệu quả công việc cũng như giam sát việc thực hiện phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng.
3. Kiểm soát:
- Liên tục đo lường hiệu quả của việc triển khai các kế hoạch, điều chỉnh và thực thi các hành động cần thiết để nâng cao hiệu quả khi cần thiết.
- Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thông nhất của các chính sách quy trình, quy định và hệ thống liên quan đến hoạt động của bộ phận.
- Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong bộ phận.
4. Thông tin:
- Thường xuyên trao đổi với các nhân viên để thảo luận về công việc và các rào cản tác động đến hiệu suất nhằm quản lý kết quả công việc
5. Điều phối:
- Chịu trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên trong bộ phận và thực hiện theo dõi, rà soát kết quả nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng
6. Ra quyết định:
- Chịu trách nhiệm ra quyết định trong phạm vi và quyền hạn
7. Lãnh đạo:
- Chuyên môn:
+ Phê duyệt các bút toán hạch toán kế toán hàng ngày của bộ phận
+ Hướng dẫn xử lý, điều chỉnh các bút toán hạch toán sai quy định về tạm ứng/thanh toán chi tiêu nội bộ.
+ Quản lý và theo dõi, đôn đốc thực hiện các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả của các khoản liên quan đến công tác chi tiêu nội bộ của Hội sở, toàn hệ thống.
+ Gửi Email cho các đơn vị về các khoản tiền thi hành án chuyển về, theo dõi chi tiết khoản treo này
+ Đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp số liệu liệu cho các phòng ban Hội sở, KTNB, kiểm toán độc lập về số liệu chi tiêu nội bộ tại Hội sở
+ Xác nhận thanh lý nghỉ việc về các khoản tạm ứng và chi phí đào tạo.
+ Thực hiện báo cáo tạm ứng của Hội sở, báo cáo khác theo yêu cầu.
+ Soạn thảo thông báo định mức tiếp khách hàng tháng của OCB.
+ Hỗ trợ ĐVKD, phòng/ban Hội sở các vướng mắc trong chi tiêu nội bộ.
+ Hỗ trợ TP/PP xây dựng quy chế, quy định, quy trình, thông báo, hướng dẫn các nội dung kế toán liên quan đến quản lý kế toán chi phí nội bộ và quản lý kế toán tài sản phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng toan hệ thống OCB.
+ Tham gia đào tạo kế toán về các quy định kế toán, cập nhật quy định của Nhà nước về kế toán kịp thời.
+ Thực hiện các công việc khác trong chức năng, nhiệm vụ do Kế toán trưởng, TP/PP kế toán giao
- Sáng tạo:
+ Sẵn sàng ứng dụng cái mới và quản lý sự thay đổi
+ Đề xuất các ý tưởng nhằm cải tiến quy trình hoạt động, nâng cao hiệu quả công việc.
- Mối liên hệ:
+ Thường xuyên trao đổi với các đơn vị khác trong ngân hàng để thảo luận về công việc, những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm quản lý kết quả công việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, và các ngành khác có liên quan...
- Tuổi dưới 45 tuổi.
- Nắm vững các Quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động Ngân hàng. Am hiểu các Quy định, nghiệp vụ kế toán.
- Có tinh thần trách nhiệm, tính tuân thủ kỷ luật, chịu khó học hỏi.
- Khả năng tin học: thành thạo tin học văn phòng.
- Ngoại ngữ: giao tiếp (tối thiểu bằng B)

Thông tin khác

  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

www.ocb.com.vnQui mô công ty: 5000 CBNV
Được thành lập từ ngày 10.06.1996, đến nay OCB có hơn 115 điểm giao dịch trên toàn quốc, hiện diện ở tất cả các thành phố và vùng kinh tế trọng điểm trong...Chi tiết

Trưởng Bộ Phận Hạch Toán Kế Toán

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with