Tìm việc dễ dàng...

SCI Group

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

SCI Group
Địa điểm

Hồ Chí Minh

Maps
 • Lương

  20 Tr - 30 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  20/04/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

 1. Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các mục tiêu (hàng tháng, quí, năm) nhằm cung cấp dịch vụ đảm bảo tính pháp lý cho bệnh viện
  • Xây dựng và thực hiện kế hoạch của bệnh viện, bao gồm kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, các kế hoạch dự án đăc biệt khi được yêu cầu. Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch;
  • Tổng hợp các báo cáo thống kê, các loại báo cáo theo qui định của các cơ quan quản lý và gửi cho Ban Lãnh đạo Bệnh viện đúng thời gian quy định;
  • Lập kế hoạch, tổ chức thự hiện toàn bộ công tác của phòng kế hoạch tổng hợp;
  • Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế bệnh viện;
  • Nắm vững số lượng khách hàng vào viện, ra viện…. Thường xuyên kiểm tra công tác cấp cứu và thường trực của các khoa phòng trong bệnh viện;
  • Tổ chức phối hợp công tác báo cáo thống kê, số sách, hồ sơ bệnh án. Hướng dẫn tuyến dưới rút kinh nghiệm kịp thời các vấn đề về chuyên môn kĩ thuật;
  • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn;
  • Lập kế hoạch phòng chống thảm họa và các trường hợp bất thường để trình Ban Giám Đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;
  • Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện. đánh giá hoạt động chuyên môn của các khoa trong bệnh viện để trình Ban Giám Đốc;
  • Thiết lập và triển khai quy trình của bộ phận theo tiêu chí chất lượng của Bộ y tế và phù hợp với dịch vụ tại tại Bệnh viện.
 2. Phân công, giao việc, kiểm soát, quản lý, báo cáo kết quả thực hiện công việc của nhân sự Bộ phận
  • Đánh giá năng lực, kết quả thực hiện công việc của nhân viên.
  • Triển khai các chính sách, nội quy, quy định được ban hành đến nhân viên bộ phận;
  • Hỗ trợ và giải quyết kịp thời cho nhân viên trong quá trình thực hiện công việc;
  • Đảm bảo hồ sơ bệnh án hoàn thành đúng theo quy định;
  • Báo cáo tháng/quý/năm theo đúng tiến độ mà Ban GĐ đề ra.
 3. Quản lý nhân sự bộ phận (Tuyển dụng, huấn luyện, kèm cặp đào taọ nâng cao năng lực Nhân sự trong bộ phận…vv) đảm bảo gắn kết đội ngũ.
  • Phối hợp tuyển dụng, đánh giá lựa chọn các nhân sự của bộ phận theo đúng tiêu chuẩn, qui trình quy định;
  • Đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật, giải quyết các chế độ quyền lợi, nghĩa vụ của nhân viên theo đúng qui trình, qui định, hướng dẫn của phòng nhân sự;
  • Hướng dẫn công việc (on the job traning) cho nhân viên mới và tái đào tạo định kỳ theo quy định;
  • Trực tiếp huấn luyện, kèm cặp, đào tạo chuyên môn & kỹ năng mềm cho nhân viên mới và nhân viên chưa đạt trong bộ phận nhằm đáp ứng đủ năng lực chuyên môn để thực hiện công việc theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ;
  • Triển khai truyền thông hướng dẫn các thông tin như chế độ chính sách, qui định, qui trình, tiêu chuẩn, thông báo….của Ban GĐ Bệnh viện của Công ty đến từng Nhân viên biết, hiểu đúng để thực hiện;
  • Xử lý/phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhằm đạt mục tiêu bộ phận.
 4. Phối hợp giải quyết khiếu nại của Khách hàng
  • Phối hợp các bộ phận có liên quan nhằm giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng theo quy trình nhằm đảm bảo sự hài lòng của Khách hàng & tuân thủ chính sách của Công ty.
 5. Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao trong bộ phận
  • Giám sát cấp phát vật tư trang thiết bị cho các nhân sự thuộc bộ phận thực hiện theo đúng qui trình, tiết kiệm;
  • Báo cáo kịp thời tình trạng của máy móc thiết bị, đề xuất bảo trì/sửa chữa, bổ sung/thay thế kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang thiết bị.
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác
  • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ

 • Đại học hoặc tương đương trở lên chuyên ngành về Y tế, Đại học Y tế công cộng
 • Tin học văn phòng thành thạo và các phần mềm văn phòng phục vụ cho công việc
 • Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp

Kinh nghiệm

      ≥ 5 năm ở vị trí liên quan

Kỹ năng

 • Kỹ năng lập kế hoạch triển khai mục tiêu
 • Giao việc, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc
 • Xử lý xung đột, mâu thuẫn trong tổ chức, nhóm
 • Kỹ năng khuyến khích đông viên
 • Giao tiếp, đàm phán thuyết phục
 • Kỹ năng training, đào tạo Nhân sự và gắn kết đội ngũ 

LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS Q3

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: 20 Tr - 30 Tr VND
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự