Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 25,000,000 - 30,000,000 VND
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhân sự , Quản lý điều hành