Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

97521 - Customer Service Specialist - Office Printers

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 26,000,000 - 34,000,000 VND
Hết hạn nộp 19/04/2024
Ngành nghề In ấn / Xuất bản
Kinh nghiệm Trên 3 Năm

Địa điểm