Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  Trên 5 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  01/06/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 • Chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc quản lý và vận hành VPHĐQT hoạt động theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của VPHĐQT;
 • Tham mưu, tư vấn cho HĐQT, đặc biệt về các quyết định đầu tư, các quyết sách chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn lực của Công ty;
 • Tham mưu, tổ chức hoạt động của Hội đồng đầu tư thuộc HĐQT;
 • Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề kinh tế, tài chính, luật pháp;
 • Xây dựng chiến lược/ quy chế hoạt động, tổ chức, cơ cấu nhân sự và điều hành VPHĐQT; xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức, cơ cấu nhân sự hàng năm trình HĐQT phê duyệt;
 • Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện các công tác theo phân công của HĐQT;
 • Người phát ngôn và kênh thông tin chính thức của HĐQT về các vấn đề liên quan và thuộc thẩm quyền đến các phòng ban SHS, Đại hội đồng cổ đông, các đơn vị và đối tác bên ngoài;
 • Điều hành và chịu trách nhiệm trước HĐQT và các cổ đông công ty về hệ thống lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, hệ thống dữ liệu và phần mềm Quản lý cổ đông, cổ phần, cổ phiếu nội bộ;
 • Phân quyền và uỷ quyền cho cán bộ VPHĐQT quản lý cổ đông và sử dụng phần mềm quản lý cổ đông;
 • Xây dựng quy trình tác nghiệp cho nghiệp vụ Quản lý cổ đông, cổ phần, cổ phiếu nội bộ; phần mềm quản lý cổ đông;
 • Tư vấn cho các phòng ban SHS và HĐQT trong việc xây dựng các văn bản trước khi được HĐQT xét duyệt;
 • Điều hành việc duy trì và phát triển quan hệ giữa các phòng ban SHS, quan hệ với các đơn vị và đối tác bên ngoài, các cơ quan hữu quan và Đại hội đồng cổ đông;
 • Giám sát công tác sắp xếp lịch họp thường kỳ và bất thường của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông, trực tiếp điều hành việc tổ chức và huy động các nguồn lực từ các đơn vị SHS khác hỗ trợ;
 • Điều phối công tác lập kế hoạch và sắp xếp lịch báo cáo định kỳ và không định kỳ của Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Khối, Trưởng phòng ban trước HĐQT; tập hợp và tổng hợp các báo cáo và kế hoạch do Tổng Giám đốc, Trưởng phòng ban các đơn vị SHS gửi HĐQT xét duyệt;
 • Tham gia quá trình tuyển dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động, kỷ luật và cho thôi việc các cán bộ, nhân viên của Văn phòng HĐQT thuộc thẩm quyền theo đúng các quy định của Quy chế quản lý nhân sự, Quy chế về tuyển dụng và đào tạo của Công ty và các quy định của pháp luật;
 • Triệu tập và chủ trì các cuộc họp nội bộ Văn phòng HĐQT;
 • Tổ chức soạn thảo và triển khai các quy chế hoạt động, quy trình của các hoạt động thuộc VPHĐQT theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty trình HĐQT xem xét phê duyệt;
 • Chấp hành nghiêm túc các Nội quy, quy định nội bộ, Điều lệ Công ty SHS và VPHĐQT;
 • Thực hiện các công việc khác do HĐQT, Chủ tịch HĐQT giao.

Yêu Cầu Công Việc

1. Yêu cần nhân thân:

- Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng 05 năm gần đây.

2. Học vấn/trình độ chuyên môn

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Luật, Tài chính, Kinh tế, Chứng khoán,…

- Hiểu biết sâu về Thị trường Chứng khoán và hoạt động của các công ty Chứng khoán;

- Có chứng chỉ CFA, các chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ quản trị Công ty của UBCK là lợi thế.

3. Kinh nghiệm

- Có tối thiểu 05 năm công tác tại vị trí quản lý trong các công ty có liên quan đến Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Chứng khoán.

4. Kỹ năng

- Viết và trình bày văn bản tốt, mang tính quy phạm cao;

- Kỹ năng tổ chức công việc, tổ chức cuộc họp;

- Kỹ năng phân tích tổng hợp, giải quyết vấn đề;

- Nhạy bén, linh hoạt, có khả năng thuyết trình, khả năng phân tích, đàm phán và làm việc với áp lực cao;

- Đọc, viết, giao tiếp thông thạo bằng Tiếng Anh;

  - Sử dụng thông thạo các phần mềm tin học văn phòng.   

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự