Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên chính Pháp chế Tuân thủ

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 500 - 1.000 USD
Hết hạn nộp 14/08/2024
Ngành nghề Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm