Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH ELOGIC

Thông Tin Tuyển Dụng

CUSTOMER SERVICE

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/04/2024
Ngành nghề Dịch vụ khách hàng , Xuất nhập khẩu , Hành chính / Thư ký