Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

GẤP - Trưởng Phòng Quản lý nghiệp vụ thu hồi nợ (Ưu tiên ứng viên MB và nội bộ MBAMC)

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Ngày cập nhật: 07/06/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

1. Mục đích

Quản lý tiến độ, định hướng hành động, xây dựng chính sách cho toàn bộ Trung tâm xử lý nợ. Đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động thu hồi nợ của Trung tâm đúng quy trình và hiệu quả

2. Nhiệm vụ

- Quản lý hệ thống, quản lý nghiệp vụ bán tài sản, quản lý nghiệp vụ chuyên biệt;

- Phân tích nghiệp vụ thu hồi nợ, phân tích nghiệp vụ tố tụng hệ thống;

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động xử lý nợ của TTXLN;

- Đầu mối xây dựng các cơ chế, chính sách, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, hệ thống mẫu biểu cho hoạt động Xử lý nợ.

- Theo dõi, hỗ trợ và kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy chế, thực hiện phương án XLN tại các đơn vị thực thi.

- Quản trị danh mục nợ MB chuyển giao;

- Phân luồng hồ sơ; Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, báo cáo việc triển khai phần mềm XLN toàn hệ thống

- Kiểm soát các báo cáo quản trị danh mục nợ và báo cáo kết quả hoạt động XLN theo KPI Trung tâm.

- Tham gia các cuộc họp với MB, các buổi đào tạo, hội thảo.

- Tham gia xây dựng, góp ý các quy định, chính sách, mẫu biểu liên quan đến hoạt động xử lý mảng mình phụ trách.

- Thực hiện kiểm soát tiến độ hồ sơ và chất lượng báo cáo của các chuyên viên mảng mình phụ trách

- Tổ chức nguồn lực hiệu quả, đào tạo, tuyển dụng, định hướng phát triển đội ngũ mảng mình phụ trách

- Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh;

- Tham gia soạn thảo/góp ý quy trình, quy định, văn bản hướng dẫn của Đơn vị. Chấp hành các quyết định điều động hỗ trợ nhân sự phù hợp với năng lực và phạm vi công việc;

- Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện không đúng.

Yêu Cầu Công Việc

1. Bằng cấp: Đại học: Luật, kinh tế, tài chính

2. Kiến thức/Kinh nghiệm: 

'- Am hiểu về hệ thống MB/MBAMC là một lợi thế;

'- Nắm được các chức năng, hoạt động cơ bản của MBAMC;

'- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 2 năm tại vị trí quản lý liên quan trong các tổ chức tín dụng (Ưu tiên vị trí quản lý Xử lý nợ).

3. Năng lực cốt lõi

'- Kỹ năng xây dựng và hoàn thành mục tiêu kế hoạch;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;

- Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên. 

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng tư duy chiến lược định hướng, lập kế hoạch

- Kỹ năng quản trị sự thay đổi và tạo động lực

- Kỹ năng đào tạo nội bộ và dẫn dắt tổ chức

4. Năng lực chuyên môn

'- Kỹ năng thương lượng, đàm phán và thuyết trình; 

- Kỹ năng phân tích tổng hợp;

- Kỹ năng làm việc nhóm.

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: 30 - 40
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbamc.com.vn
MB dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển...Chi tiết
Job tags / Kỹ năng: Head of Office

Các công việc tương tự

GẤP - Trưởng Phòng Quản lý nghiệp vụ thu hồi nợ (Ưu tiên ứng viên MB và nội bộ MBAMC)

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Thông Tin Tuyển Dụng

GẤP - Trưởng Phòng Quản lý nghiệp vụ thu hồi nợ (Ưu tiên ứng viên MB và nội bộ MBAMC)

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with