Giới thiệu về công ty

Indovina Bank Ltd.

Thông Tin Tuyển Dụng

Internal Auditor - Ha Noi City (Kiểm Toán Viên Nội Bộ - Hà Nội)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 550 - 800 USD
Hết hạn nộp 09/07/2024
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm 2 - 4 Năm