Tìm việc dễ dàng...

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp - Chi nhánh Quảng Nam

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Địa điểm

Quảng Nam

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  Trên 5 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  20/06/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1. Thực hiện các nhiệm vụ chính, bao gồm:

- Tham mưu, giúp việc GĐCN về mọi hoạt động liên quan đến tổ chức nhân sự, bộ máy hoạt động tại Chi nhánh.

- Triển khai xây dựng định biên lao động, kế hoạch nhân sự, tuyển dụng lao động, tìm nguồn hồ sơ nhân sự (đặc biệt ứng viên quản lý), đánh giá nhân sự theo thẩm quyền, phạm vi của Chi nhánh.

- Tham mưu cho GĐCN trong việc bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, điều chuyển, luân chuyển, điều động, quy hoạch nhân sự , đánh giá nhân sự; khen thưởng, kỷ luật; xét nâng lương/điều chỉnh lương; nghỉ hưu theo chế độ đối với nhân sự tại Chi nhánh theo quy định của SHB và pháp luật.

- Tham mưu đề xuất cho GĐCN trong việc xử lý các quan hệ lao động phát sinh, giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhân sự, tiền lương tại nội bộ chi nhánh theo quy định của PL và của SHB

- Tổ chức truyền đạt định hướng chiến lược, chính sách nhân sự của SHB đến toàn thể NLĐ tại CN;

- Tham gia xây dựng môi trường làm việc, văn hóa tổ chức, các giá trị của SHB nhất quán trong toàn hệ thống và theo các quy định của SHB;

- Phối hợp thường xuyên với các trưởng đơn vị tại CN tổ chức hoạt động phong trào nhằm gắn kết đội ngũ, nắm bắt tư tưởng, nhu cầu, thái độ công tác của CBNV.

- Tham gia hỗ trợ công tác tuyển dụng tại địa bàn CN;

- Trên cơ sở kế hoạch mua sắm của từng phòng, ban trực thuộc và kế hoạch hoạt động của Chi nhánh, tham mưu cho GĐCN trong việc lập kế hoạch mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh hàng năm.

- Đầu mối quản lý công tác tiếp khách và liên hệ với các cơ quan chức năng trên địa bàn

- Đầu mối truyền đạt các quyết định, chỉ đạo của Ban GĐCN đến các đơn vị tại CN, theo dõi đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị.

- Tham mưu và thực hiện việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phát triển mạng lưới theo quy định và chỉ tiêu do TGĐ phân giao

- Quản lý tiêu hao nhiêu liệu, sữa chữa, bảo trì xe đảm bảo hợp lý, tiết kiệm trong định mức được phê duyệt từng thời kỳ.

- Chịu trách nhiệm phân công công việc, kiểm soát công việc phòng HCQT theo chức năng đã phê duyệt.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc/phó GĐ phụ trách chi nhánh.

2. Tham gia xây dựng và triển khai các quy chế, quy định liên quan:

- Tham gia xây dựng các quy trình, quy chế, chính sách của SHB về nghiệp vụ hành chính quản trị.

- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên trong phòng thực hiện các quy định liên quan.​

Thực hiện nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo có thẩm quyền phân công.

Yêu Cầu Công Việc

 1. Trình độ: Đại học trở lên
 2. Chuyên ngành: Luật, kinh tê lao động, quản trị nhân sự, kinh tế, hành chính
 3. Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm lĩnh vực tổ chức nhân sự - hành chính và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp Phó phòng trở lên.

      4. Kỹ năng: Có khả năng quản lý, năng động chịu áp lực công việc.

         Nhiệt tình, năng nổ, có khả năng xử lý tình huống .

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự