Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIQUE DESIGN

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIQUE DESIGN

Địa điểm

122 - 124 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
210 followers

Giới thiệu về công ty

122 - 124 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam