Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

103592 - Polymer Sales Manager - Quản lý Kinh doanh (Polymer) - Trading

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 23/04/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm Trên 5 Năm

Địa điểm