Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

103872 - [Tiếng Nhật] Phó phòng Quản lý Sản xuất - Ngành Sản xuất

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 15,088,000 - 17,000,000 VND
Hết hạn nộp 28/04/2024
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm Trên 5 Năm

Địa điểm