Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Auto Dial manager and Strategy analyst

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam
Ngày cập nhật: 07/11/2017

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả Công việc

▪ Auto dial Managing:
1. Setting up of autodialer:
 Setting up of general dialer parameters (calendar, strategy, routing of phone lines, timeout between calls, etc.) and parameters of calling (number of attempts, sequence of calls and etc.)
 Setting up parameters of each calling campaign (which phone lines use, which collectors participate in this campaign)
2. Monitoring of dialer working during the day:
 Check uploaded data in dialer for each campaign
 Launch campaigns at morning
 restart campaigns after finish during the day
 monitor and manage the key parameters of working dialer and collectors: utilization of operators, utilization of phone lines, idle time, service level, contact rate, number of ptp
 manage dialer productivity (number of lost connections, % of proceeding campaigns, utilizations of operators)
 Rapid movement of collectors between campaigns
3. Reporting preparation by auto dialer performance.
▪ Collection strategy:
 Implementation the settings of different strategies in collection system (Luxbase) and auto dialer
 Participation in launch the strategies comparison (champion challenger approach)
 Prepare documentation with description of collection strategies
 Prepare reporting about results of pilots by comparison different strategies
 Preparing data for collection strategy analysis
 Data mining
 Preparing the proposals for change and launch new strategies

Yêu Cầu Công Việc

Bachelors/Masters with major in mathematics, physics, engineering, IT
▪ 2 years and above relevant experience in data mining, analyzing the big volume of data
▪ Experience in credit risks or collection portfolio analysis will be the advantage
▪ Strong analytic skills, systematic mindset, good developed logic,
▪ Good knowledges of SQL and MS Excel
▪ Good presentation skills, able to prepare presentations
▪ Fluent English communication orally and writing.

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

Qui mô công ty: 25-99

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam chuyên về tư vấn các Giải pháp Nhân sự.

Các công việc tương tự

Auto Dial manager and Strategy analyst

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with