Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên chính - Phòng Tuân Thủ - Ban Pháp chế và Tuân Thủ

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 500 - 1.000 USD
Hết hạn nộp 12/08/2024
Ngành nghề Luật / Pháp lý , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 2 - 3 Năm