Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

Giao dịch viên Thanh Hóa

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 21/04/2024
Ngành nghề Tư vấn , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư