Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Thông Tin Tuyển Dụng

Kiểm soát viên Tác nghiệp tín dụng tại Hội sở

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 500 - 1.000 USD
Hết hạn nộp 16/06/2024
Ngành nghề Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư , Bất động sản
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm

Địa điểm