Giới thiệu về công ty

Trường Đại học Phú Xuân

Thông Tin Tuyển Dụng

PXU-Tư vấn tuyển sinh (SL: 01 Đà Nẵng và 01 Huế)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 18/08/2024
Ngành nghề Giáo dục / Đào tạo