Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Thông Tin Tuyển Dụng

TỔNG GIÁM ĐỐC

Cấp bậc Tổng giám đốc
Lương $ Dưới 100,000,000 VND
Hết hạn nộp 07/08/2024
Ngành nghề Quản lý điều hành , Nhà hàng / Khách sạn
Kinh nghiệm 3 - 5 Năm