Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm qa qc staff 352

Filter Result

Địa điểm
 • 140
 • 92
 • 39
 • 36
 • 14
 • 11
 • 9
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
Ngành nghề
 • 174
 • 66
 • 60
 • 41
 • 38
 • 35
 • 34
 • 33
 • 27
 • 25
 • 22
 • 18
 • 17
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 12
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

61245 - QA/QC staff

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Hải Dương

Lương: 13,2 Tr - 17,6 Tr V