Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm hr director 168

Filter Result

Địa điểm
 • 77
 • 45
 • 14
 • 13
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Ngành nghề
 • 136
 • 64
 • 34
 • 14
 • 13
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
AMR Group

HR Director Cum Operation Manager

AMR Group

Hồ Chí Minh, Hà Nội

Lương: Cạnh tranh