Giới thiệu về công ty

Phu Hung Securities Corporation

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên Dịch vụ Tài chính (Thanh toán Bù trừ - Chứng khoán)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề Ngân hàng , Chứng khoán , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm