Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên vận hành (OPS - có kinh nghiệm về cổ phiếu)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 17/08/2024
Ngành nghề Chứng khoán , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư