Giới thiệu về công ty

Công ty Cố phần Nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam

Thông Tin Tuyển Dụng

[HN] Business Development Sản Phẩm VIRACE (Phát Triển Khách Hàng B2C, B2B)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Hết hạn nộp 17/05/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Tư vấn , Dịch vụ khách hàng
Kinh nghiệm Trên 2 Năm