Giới thiệu về công ty

II-VI Vietnam Limited Company

Thông Tin Tuyển Dụng

Purchaser 2 (Technical Background)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 22/06/2024
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất , Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm Trên 2 Năm

Địa điểm