Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng nhóm Nguồn vốn (P. Kinh doanh thị trường tài chính & QL đối tác)

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 17/08/2024
Ngành nghề Chứng khoán , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư